Jesteś wForum / Sprawy lokalne / Czy jest kasa na wydatki niewygasające?

Czy jest kasa na wydatki niewygasające?


pawelek - Data publikacji 08.01.2014 13:57 Czy jest kasa na wydatki niewygasające? RSS


Na koniec każdego roku budżetowego radni na wniosek wójta mają możliwość przesunięcia niektórych rozpoczętych zadań inwestycyjnych z kończącego się roku budżetowego na kolejny z zastrzeżeniem, że te "przerzucone" zadania muszą zostać zrealizowane nie później niż do 30 czerwca nowego roku.

W tym roku lista wydatków niewygasających (tzw. niewygasów) jest naprawdę solidna, a dokładniej ujmując duża jest kwota łączna: ponad 3.3 mln zł. Jest to o tyle niepokojące, że taka duża kwota może świadczyć o dużej nieudolności przy realizowaniu inwestycji w ciągu roku - stąd takie opóźnienia i zaległości. Napisała o tym m.in. Obserwatorka (link):

Wydaje mi się, że w wielu przypadkach pozwala to na ukrycie niedbalstwa i opieszałości w wykonywaniu obowiązków służbowych. Moim zdaniem, umieszczanie zadań na liście wydatków nie wygasających powinno mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach, niezależnych od urzędu gminy – warunki atmosferyczne czy zakres nieprzewidzianych prac dodatkowych, uniemożliwiające dokończenie inwestycji w wyznaczonym terminie. Uważam, że możliwość umieszczania inwestycji na liście wydatków nie wygasających jest przez niektóre samorządy nadużywana – dotyczy to również gminy Dopiewo.

To może być jedna przyczyna. Druga przyczyna takiego stanu rzeczy może być znacznie bardziej prozaiczna: brak środków na koncie. Dla gminy Dopiewo jest to na razie hipoteza gdyż brakuje odpowiednich danych w tym zakresie.

Jak mawia skarbnik "pieniądze nie są znaczone" i część środków na inwestycje mogły zjeść np. wynagrodzenia związane z niekontrolowanym przez Radę wzrostem zatrudnienia. Za taką tezą przemawiałby też nieroztropny opis przy jednym z niewygasów - Vitalii - "do zapłacenia pozostała ostatnia rata". Widać było dużą desperację, bo ulica Stawna trafiła do wydatków niewygasających jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu.

Nie przypominam sobie żeby radni zadali pytanie "Panie Skarbniku ma Pan na to pieniądze?". O niewygasach dyskutowano podczas 58. oraz 59. sesji Rady Gminy.

Warto zauważyć konieczność odłożenia pieniędzy na wydatki niewygasające na oddzielnym koncie. Poniżej stanowisko RIO z Bydgoszczy:

Należy podkreslic, że niezbednym warunkiem przedłużenia finansowania wydatków wymienionych w wykazie poza rok budżetowy jest posiadanie odpowiednich srodków finansowych i zgromadzenie ich przed zakonczeniem roku budżetowego. Srodki finansowe na wydatki niewygasajace z upływem roku budżetowego, powinny byc gromadzone na wyodrebnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorzadu terytorialnego. Zwraca sie uwage na to, że uchwała organu stanowiacego powinna byc podjeta w terminie umożliwiajacym przekazanie odpowiednich srodków finansowych na subkonto przed zakonczeniem roku budżetowego.

Czyli otwiera się rachunek pomocniczy do rachunku obsługującego budżet gminy i po uchwale, a przed końcem roku przelewa się równo łączną kwotę wydatków niewygasających. W następnym roku wydatki są uruchomiane z tego dodatkowego konta, a te nie wykorzystane we wskazanym terminie przelewane są z powrotem do budżetu. Problem może się pojawić np. wtedy gdy skarbnik nie wykonał planu wydatków (tu jest wszystko ok), ale również planu dochodów. Wtedy może się okazać, że realnie na koncie nie ma wystarczających środków na utworzenie rezerwy przeznaczonej na wydatki niewygasające.

PS. Jak zauważył fox (link), uchwała o niewygasach nr 406 została sporządzona wadliwie gdyż nie określony został ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym.

Uchwały Rady Gminy to nie sekret Enigmy i powinny byc maksymalnie
zrozumiałe dla każdego.Mamy prawo do uzasadnienia.
Potwierdza to wyrok:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E8B57BE6DC

Organy władzy publicznej muszą działać tak, by budować zaufanie do władzy publicznej (art. 2 Konstytucji RP), a temu zaufaniu sprzyja przejrzystość ich działania i wymóg motywowania aktów, w tym także uchwał. Brak uzasadnienia uchwały uniemożliwia dokonanie kontroli przez sąd.

Dlaczego p.Bartkowiak i s-ka,którzy debatowali tak zawzięcie
23 grudnia uważają,że mam się domyślac dlaczego wypadło osuszanie szkoły w Skórzewie(osuszyła się sama czy została wysuszona)czy też przybył projekt w Konarzewie dla Praksedy(11 był gotowy a 23 przestał?).Niech Radni trochę spoważnieją.
Inną przyczyną dla której lista jest tak pokaźna, jest chęc poprawy statystyki wydatków zrealizowanych.Gdy trafią do niewygasów są traktowane jako zrealizowane.
Mam spore wątpliwości czy inwestycja dla której przetarg
rozpisano w listopadzie(bez szans na realizację w 2013)a
umowę podpisano na 2014,powinna trafic do niewygasów.
Mam na myśli ulicę Stawną wokół której jest wiele cudów i
została wpisana do niewygasów (uchwała 403)mimo nierozstrzygnięcia przetargu. Jeszcze raz chciałbym pogratulowac opublikowania przez urzędników UG obwieszczenia
Starosty na dzień przed jego wydaniem.To milowy krok w rozwoju administracji. Pochwał nigdy dosyc. Smile

chęc poprawy statystyki wydatków zrealizowanych. Gdy trafią do niewygasów są traktowane jako zrealizowane.

Dokładnie. U podstaw wniosku o nieudzielenie absolutorium za 2012 pojawił się właśnie element braku wykonania budżetu, więc w tym roku zapewne jest pomysł aby nie dać argumentów do ręki tym, którzy później dopuszczają się "ohydnych manipulacji" i "pomówień". Jednym słowem na papierze musi się zgadzać. Na szczęście ludzie mają oczy i uszy i swoje widzą Wink

Zresztą od czasu nieudzielenia absolutorium doszło do konkretnych zmian, że tak to ujmę, w stosunkach międzyludzkich pomiędzy konkretnymi przedstawicielami UG i RG i już wkrótce będzie to wyraźnie widać na sesjach i komisjach. Wróble ćwierkają, że sesja budżetowa ustalona została na 20 stycznia, a kolejna na 27 stycznia.

Jeszcze raz chciałbym pogratulowac opublikowania przez urzędników UG obwieszczenia Starosty na dzień przed jego wydaniem

Takie zawrotne tempo dotyczyło kwestii formalnych przy ul. Stawnej - liczę na rozszerzenie tego trendu na inne obszary Wink W temacie np. zarządzeń wójta, protokołów czy sprawozdań nadal posucha i ser szwajcarski. Jednak dziś sytuacja poprawiła się nieco gdyż pan p. Meller łaskawie uzupełnił zarządzenia wójta z serii tych majstrujących w budżecie:
http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl/?c=698

Później zapoznam się z tymi uzupełnieniami.

Jednak dziś sytuacja poprawiła się nieco gdyż pan p. Meller łaskawie uzupełnił zarządzenia wójta z serii tych majstrujących w budżecie:

Widocznie wtedy jeszcze nie obowiązywało zarządzenie wójta o obowiązku publikacji aktów prawnych przed ich wydaniem. Smile

Później zapoznam się z tymi uzupełnieniami.

To jest temat na odrębny wątek i przydałoby się go wyodrębnić, ale z braku czasu pokrótce napiszę jak to wygląda. Otóż z opublikowanych zarządzeń (rzecz jasna, po odpowiedniej zwłoce czasowej) wynika niezbicie, że radni dali się zrobić znowu w trąbę.

Skarbnik Szmytkowski okazał się z jednej strony zarówno kreatywny, jak i mijający się z prawdą. Pierwszą cechę wykorzystał dla swojej szefowej, a drugą aby zmylić Radę Gminy.

Dokonano następującego zabiegu - z rezerwy ogólnej nie można zwiększać wynagrodzeń więc w Dopiewie zrobiono tak, że zarządzeniem 149 przeniesiono środki na pozostałe wydatki, natomiast dopiero kolejnym zarządzeniem na wynagrodzenia - czyli skarbnik zrobił na szaro radnych, którzy to radni zgodzili się na taką a nie inną rezerwę ogólną ze świadomością, że nie można z niej finansować wynagrodzeń.
W powyższy sposób ominięto przepisy ustawy o finansach publicznych - w białych rękawiczkach. Organ nadzoru nic tu nie może, ale radni tak. Jednak radni wysłuchali z pokorą, że kasa na wynagrodzenia pochodzi... z oszczędności. Kpina i tyle. Diety pobrane, ręce podniesione i pozamiatane.

Kiedyś mi się obiło o uszy,że Wójt może przesuwac w ramach działu,o czym w tej sytuacji nie może byc mowy,tak?

Dzisiaj jest posiedzenie kolegium RIO. Mam nadzieję,że p.Kotlińska zrobi tatara z uchwał w sprawie niewygasów.
Nie ma ona jednak dostępu do wszystkich informacji.
Kontrola tego czy na danej inwestycji rozstrzygnięto przetarg,
to już domena Rady. Radni powinni to sprawdzac punkt po punkcie
wiedząc,że Urząd często wprowadza ich w błąd.

Tak orzekło Kolegium RIO. Trudno tu miec pretensje,bo jak wspomniałem wcześniej Kolegium nie sprawdza tego czy się odbyły
przetargi i zostały podpisane umowy.Uchwały 406 natomiast nie znalazłem-chyba jeszcze nie została poddana nadzorowi.
http://www.bip.poznan.rio.gov.pl/?p=document&actio...

Ogłoszenia Paledzie.com | Palędzie

Komentarze